ساخت آزمون‌های آنلاین هوشمند با آزمون‌ساز برخط هم صدا می‌خواهم ببینم

بخش بانک های اطلاعاتی

تمامی موضوعات مربوط به بانک های اطلاعاتی(دیتابیس) در این دسته قرار می گیرند.

تعداد مطالب: 2 عدد
مرورگر انواع دیتابیس(Database Browser)

مرورگر انواع دیتابیس(Database Browser)

یکی از نیازهای افرادی که با دیتابیس ها(بانک های اطلاعاتی) کار می کنند دسترسی به نرم افزاری است که بتواند...

ESF Database Migration Toolkit(مبدل دیتابیس)

ESF Database Migration Toolkit(مبدل دیتابیس)

استفاده از بانک های اطلاعاتی(دیتابیس) در دنیای امروز من امری اجتناب ناپذیر است چرا که اطلاعات موجود آنقدر زیادند که...