قافیه یاب ترکی استانبولی؛ برترین قافیه یاب برای شعر ترکی. می‌خوام ببینم

بخش نرم افزار دانشگاه

نرم افزارهای دانشگاهی در این گروه قرار می گیرند.

تعداد مطالب: 1 عدد
نرم افزار مدیر گروه

نرم افزار مدیر گروه

نرم افزار مدیر گروه جهت مدیریت و ادارۀ گروه های درسی در دانشگاه ها نوشته شده است و می توان...