ساخت آزمون‌های آنلاین هوشمند با آزمون‌ساز برخط هم صدا می‌خواهم ببینم

واریز به حساب

کاربر محترم چنانچه  نمی خواهید از سامانه پرداخت آنلاین سایت استفاده نمایید یا با آن مشکل دارید می توانید وجه مورد نظر را به حساب بانکی مدیریت سایت واریز نمایید و سپس  از طریق تماس با ارایه کد رهگیری تراکنش واریزی  لینک نرم افزار مورد نظر را در خواست نمایید.

شماره حساب کارت بانک ملت:

6104-3379-5124-7251

شماره حساب:

5006181561

شناسه شبا:

IR190120020000005006181561

نام صاحب حساب: جواد احشامیان